برای بستن ESC را بزنید

RFID

تکنولوژیRFID و مباحث امنیتی مرتبط با tag ها در آن

زمان مطالعه تقریبی: ۳ دقیقه در تکنولوژی RFID با استفاده از فرکانس های رادیویی امکان شناسایی و ردیابی اشیاء مختلف را پیدا می کنیم . عملکرد RFID به دو دستگاه Tag و کدخوان مرتبط است…

ادامه مطلب