برچسب زده شده با : Rating Attack
تلاش برای کاهش حملات بازخورد در سیستم های مدیریت اعتماد

چالش : چگونه مصرف کنندگان می توانند به بازخورد پست های مشتریان در سایت های فروشگاه های آنلاین اعتماد کنند و بر اساس آن به تصمیم گیری برای خرید بپردازند ، و البته همزمان شهرت شرکت ها را از نتایج این بازخوردهای منفی به درستی حفظ کنند ؟ محققان امیدوارند برای پاسخ به پرسش های […]

مهندس مسعود معاونی | آموزشی، تحلیلی،کارآفرینی،فناوری