برای بستن ESC را بزنید

Rating Attack

تلاش برای کاهش حملات بازخورد در سیستم های مدیریت اعتماد

مسعود معاونی 0 0

زمان مطالعه تقریبی: ۳ دقیقه چالش : چگونه مصرف کنندگان می توانند به بازخورد پست های مشتریان در سایت های فروشگاه های آنلاین اعتماد کنند و بر اساس آن به تصمیم گیری برای خرید بپردازند…

ادامه مطلب