برچسب زده شده با : ransomware
مبارزه با هکر های باجگیر در آمریکا(Ransom ware)

مجرمان اینترنتی بسیاری در آمریکا ؛ بیمارستان ها ،مدارس و مراکز حساس شهری را مجبور به پرداخت مبالغ هنگفتی پول در ازای افشا نشدن اطلاعات حساس کاربرانشان می کنند و یا اینکه در صورت عدم دریافت وجه مورد نظر به انتشار عمومی اطلاعات می پردازند و یا این که اطلاعات مهم و حیاتی را نابود […]

مهندس مسعود معاونی | آموزشی، تحلیلی،کارآفرینی،فناوری