برچسب زده شده با : digital shadow
سایه های دیجیتالی یا رد پاهای دیجیتالی چیست ؟

سایه های دیجیتالی (digital shadow) یا رد پاهای دیجیتالی(digital footprint) یک زیر مجموعه از آثار دیجیتالی شامل اطلاعات شخصی ، فنی یا سازمانی می باشند که اغلب به شدت محرمانه بوده و اطلاعات  حساس و خصوصی محسوب می شوند . در واقع هر زمان که شما یک فعالیت دیجیتالی در شبکه (اینترانت یا اینترنت) انجام […]

مهندس مسعود معاونی | آموزشی، تحلیلی،کارآفرینی،فناوری