برچسب زده شده با : 5G
آینده شبکه های بی سیم با ۵G

شبکه های ۵G گسترده (۵G WAN) ، گام اساسی در تکامل شبکه های ارتباطی بی سیم خواهند بود . تکامل شبکه های سلولی (موبایلی) باعث افزایش تمایل به استفاده از تجهیزات بی سیم در سالیان اخیر گردیده است . شبکه های ۵G ظرفیت های فراوانی را برای کاربران نهایی خود فراهم می آورند که این […]

۵G چیست ؟

بررسی تکامل اینترنت تلفن همراه : از آنالوگ تا LTE  نشان دهنده نسلی از فناوری تلفن همراه است که باعث رضایت عده ای از طرفداران تکنولوژی های جدید به صورت مقطعی گردیده است . به عنوان مثال انتقال از ۲G به ۳G باعث فعال شدن اینترنت در تلفن همراه گردید و هدف آن اضافه کردن […]

مهندس مسعود معاونی | آموزشی، تحلیلی،کارآفرینی،فناوری