برچسب زده شده با : 10 تکنولوژی برتر
۱۰ تکنولوژی برتر برای سال ۲۰۱۶

در حالی که روز شمارپایان سال ۲۰۱۶ میلادی به تپش افتاده ، به نگارش این سطور و مقاله می پردازیم : در مورد ۲۴ ساعت گذشته خود فکر کنید ، شما چندین بار از ارتباطات ، اطلاعات ، خدمات و دستگاه های الکترونیک استفاده کرده اید . در واقع یک مش دیجیتال (digital mesh) افراد […]

مهندس مسعود معاونی | آموزشی، تحلیلی،کارآفرینی،فناوری