برای بستن ESC را بزنید

پهپادهای کنترلی

استفاده از پهپادهای کنترل از راه دور در طراحی شبکه های بی سیم آینده :

مسعود معاونی 0 0

زمان مطالعه تقریبی: ۲ دقیقه می توان با استفاده از عکس هوایی گرفته شده توسط هواپیماهای بدون سرنشین و نرم افزارهای فتوگرامتری ، به ایجاد مدل های سه بعدی دقیقی از محیط های شهری پرداخت…

ادامه مطلب