برای بستن ESC را بزنید

پروتکل های امنیتی

نگاهی به امنیت در شبکه های خصوصی مجازی(VPN)

مسعود معاونی 0 0

زمان مطالعه تقریبی: ۸ دقیقه استفاده از تجهیزات سیّار گوناگون در شبکه های ارتباطی باعث کاهش فاصله ها شده است و از طرفی باعث افزایش مخاطرات گردیده است . سازمان هایی که داده هایی را…

ادامه مطلب