برای بستن ESC را بزنید

منطق فازی

کاربردهای منطق فازی‌

مسعود معاونی 0 0

کاربردهای منطق فازی‌ منطق فازی کاربردهای متعددی دارد. ساده‌ترین نمونه یک سیستم کنترل دما یا ترموستات است که بر اساس قوانین فازی کار می‌کند. سال‌هاست که از  منطق فازی برای…

ادامه مطلب