برای بستن ESC را بزنید

مدیریت استراتژیک

من یک استراتژیست هستم ؟؟؟

مسعود معاونی 0 0

زمان مطالعه تقریبی: ۳ دقیقه کسی که طراحی استراتژی های معینی را برعهده داشته باشد را استراتژیست می نامیم. در حقیقت افرادی که مسئول موفقیت و یا شکست یک بنگاه تجاری می باشند را استراتژیست…

ادامه مطلب