برچسب زده شده با : شفافیت داده ای
شفافیت داده ای

محققان سالیان زیادی است که به اهمیت تطابق و سازگاری داده ها پی برده اند و تحقیقات گسترده ای را در این زمینه شروع کرده اند . شفافیت داده ای (Data Transparency) می تواند در روزگاری که بحث داده های حجیم (Big Data) بسیار داغ گردیده است از اهمیت بیشتری برخوردار گردد . امروزه جوامع […]

مهندس مسعود معاونی | آموزشی، تحلیلی،کارآفرینی،فناوری