برچسب زده شده با : شبکه های 5G
آینده شبکه های بی سیم با ۵G

شبکه های ۵G گسترده (۵G WAN) ، گام اساسی در تکامل شبکه های ارتباطی بی سیم خواهند بود . تکامل شبکه های سلولی (موبایلی) باعث افزایش تمایل به استفاده از تجهیزات بی سیم در سالیان اخیر گردیده است . شبکه های ۵G ظرفیت های فراوانی را برای کاربران نهایی خود فراهم می آورند که این […]

مهندس مسعود معاونی | آموزشی، تحلیلی،کارآفرینی،فناوری