ارائه علمی در مورد امنیت در SDN

احراز هویت و حفاظت از حریم خصوصی در ۵G Het Net ها
با استفاده از
شبکه نرم افزاری تعریف شده


[metaslider id=1230]

 با کلیک بر روی جهت نما بین اسلاید ها حرکت کنید .

 

گردآورنده : مسعود معاونی


https://telegram.me/moaveni_ir

https://telegram.me/moaveni_ir