برچسب زده شده با : شاخص های کلیدی یک نویسنده
اهمیت استخدام نویسنده در صنعت تولید محتوا

تا زمانی که ” محتوا پادشاه است ” و بر تخت سلطنت خود قرار دارد ، نویسنده یک محتوا صدراعظم خواهد بود . اینجا است که یک سوال اساسی ذهن بسیاری را به خود مشغول می کنند که در استخدام نویسنده (تولیدکننده محتوا) چه ویژگی هایی را باید در نظر بگیریم ؟ در حال حاضر […]

مهندس مسعود معاونی | آموزشی، تحلیلی،کارآفرینی،فناوری