برچسب زده شده با : رسانه های اجتماعی
معرفی شاخص های رسانه های اجتماعی و نحوه محاسبه آنها

متریک ها می توانند برای موفقیت یک کسب و کار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار باشند . برای کار با داده ها نیاز است که شما عاشق آنها شوید تا بتوانید به یک درک درست از وضعیت استارتاپ خود برسید .

مهندس مسعود معاونی | آموزشی، تحلیلی،کارآفرینی،فناوری