برای بستن ESC را بزنید

خودرو اتومات

معضل اخلاقی با خودروهای بدون راننده :چه کسی حفاظت می شود راننده یا پیاده ؟

مسعود معاونی 0 0

منبع :موسسه ماساچوست نقل و بازتاب در وب سایت مهندس مسعود معاونی http://moaveni.ir جدیدترین مطالعات نشان می دهد که مردم درباره ستاریوهای ایمنی مربوط به خودروهای بدون راننده ، یک…

ادامه مطلب