برچسب زده شده با : تیم سازی
تیم سازی و تاثیر آن بر کسب وکار

اگر شما قصد راه اندازی یک استارتاپ جدید را دارید ، بطور حتم به یک تیم از همکاران اجرایی متناسب با کسب و کار خود نیاز دارید . داشتن یک تیم هماهنگ و پویا آنقدر اهمیت دارد که بسیاری آن را مهم تر از ایده کسب و کار می دانند . امّا سئوال مهم این […]

مهندس مسعود معاونی | آموزشی، تحلیلی،کارآفرینی،فناوری