برای بستن ESC را بزنید

تجارت الکترونیک

جدیدترین الگوریتم اینستاگرام

مسعود معاونی 0 0

زمان مطالعه تقریبی: ۵ دقیقه الگوریتم اینستاگرام تغییر کرد تا کار دیجیتال مارکترها مشکل تر از قبل شود . درست زمانی که تصور می کنیم تمامی جزئیات یک الگوریتم را دریافته ایم و می توانیم…

ادامه مطلب

آشنایی با فناوری های پرداخت

مسعود معاونی 0 0

زمان مطالعه تقریبی: ۴ دقیقه پیشرفت در فناوری های پرداخت پول نقش مهمی در افزایش کیفیت زندگی روزمره مردم دارد . فناوری های جدید همواره فرصت ها و چالش هایی را ایجاد می کنند ….

ادامه مطلب

تجارت الکترونیک

مسعود معاونی 0 0

زمان مطالعه تقریبی: ۲ دقیقه دوران جدید که به عصر اطلاعات و دانایی معروف شده است ، نوید بخش جهانی نو با شیوه های نوین به کارگیری اطلاعات و دانش است . حرف اول را…

ادامه مطلب

بازاریابی شبکه ای (Network Marketing)

مسعود معاونی 0 0

زمان مطالعه تقریبی: ۶ دقیقه بیشتر افراد در برخورد با واژه بازاریابی شبکه ای فکر می کنند که بازاریابی شبکه ای یعنی چیزی مثل گلدکوئست و از آن بدتر، خیلی افراد گلدکوئست را بازاریابی شبکه…

ادامه مطلب