برچسب زده شده با : تئوری بازی ها
بازی های مطرح در تئوری های بازی ها

تئوری بازی ها به مطالعه تعاملات استراتژیک بین افراد در موقعیت های مختلف می پردازد . به هریک از این بازی ها با توجه به کلاس و دسته آن نامی اختصاص داده شده است . این لیست یک مجموعه از رایج ترین بازی های مورد مطالعه است . توضیحات مهم : هر بازی دارای ویژگی […]

مهندس مسعود معاونی | آموزشی، تحلیلی،کارآفرینی،فناوری