برچسب زده شده با : بوم ناب
معرفی مدل های کسب و کار

در این پست می خواهیم درباره مدل های کسب و کار صحبت کنیم . یک استارتاپ (کسب و کار نوپا) باید برای موفقیت دارای یک مدل کسب و کار و مدل درآمدی متناسب با آن باشد . مدل کسب و کار یک ابزار مفهومی است که شامل مجموعه ای از عناصر مرتبط با یکدیگر می […]

مهندس مسعود معاونی | آموزشی، تحلیلی،کارآفرینی،فناوری