برچسب زده شده با : بهداشت و درمان و RFID
تکنولوژیRFID و مباحث امنیتی مرتبط با tag ها در آن

در تکنولوژی RFID با استفاده از فرکانس های رادیویی امکان شناسایی و ردیابی اشیاء مختلف را پیدا می کنیم . عملکرد RFID به دو دستگاه Tag و کدخوان مرتبط است .(در تصویر بالا می توانید تگ و کدخوان را مشاهده کنید ) .در واقع تگ ها یک تراشه الکترونیکی دارای شناسه خاص هستند که اطلاعات […]

مهندس مسعود معاونی | آموزشی، تحلیلی،کارآفرینی،فناوری