برای بستن ESC را بزنید

بازاریابی محتوا

اشتباهات رایج در بازاریابی محتوا

مسعود معاونی 0 0

زمان مطالعه تقریبی: ۸ دقیقه در سالیان اخیر محتوا اهمیت خاصی را پیدا کرده است . به همین دلیل تمامی صنایع به دنبال اجرای بازاریابی محتوا می باشند . اما اشتباهات مهلک در این بازاریابی باعث گردیده است که نتایج معکوسی از این نوع بازاریابی گرفته شود .

ادامه مطلب

محتوا (جلسه دوم : پارامترهای مهم در تولید محتوای مطلوب و دیده شدن در موتورهای جستجو)

مسعود معاونی 0 0

زمان مطالعه تقریبی: ۱۰ دقیقه در پست قبلی به بررسی فاکتورهای مهم در سئو پرداختیم ، در این پست به بررسی فاکتورهای مهم برای موفقیت در تولید محتوا و دیده شدن در موتورهای جستجو می…

ادامه مطلب