برای بستن ESC را بزنید

اینترنت همه چیز

محاسبات زمینه آگاه چیست ؟

مسعود معاونی 0 0

زمان مطالعه تقریبی: ۳ دقیقه با پیشرفت اینترنت اشیاء(IoT) و اینترنت همه چیز(IoE) چالش های جدیدی در زمینه محاسبات شکل گرفته است . با توجه به گستردگی شبکه در اینترنت اشیاء ، انجام محاسبات سریع…

ادامه مطلب