برای بستن ESC را بزنید

اینترنت اشیا

قفل های هوشمند ( درس هایی برای ایمنی اینترنت اشیا )

مسعود معاونی 0 0

ما در این پست می خواهیم به بررسی قفل هایی  با قابلیت رمزنگاری بپردازیم که می توانند جایگزینی برای قفل های سنتی محسوب شوند . این قفل های جدید می…

ادامه مطلب

پایان یافتن شکاف های امنیتی در خانه های متصل به اینترنت (اینترنت اشیاIOT)

مسعود معاونی 0 0

کارشناسان IT در حال توسعه یک روش جدید برای تشخیص و اصلاح آسیب پذیری در برنامه های کاربردی که بر روی دستگاه های مختلف بدون در نظر گرفتن پردازنده یکپارچه…

ادامه مطلب