برای بستن ESC را بزنید

اینترنت اشیاء

برنامه ریزی برای آینده شهرهای هوشمند و اینترنت اشیاء

مسعود معاونی 0 0

موانع کلیدی بر سر راه توسعه تکنولوژی شهرهای هوشمند و اینترنت اشیاء چیست ؟ شهرهای هوشمند و اینترنت اشیاء سالیان سال جزئی از موضوعات مورد علاقه محققین فناوری اطلاعات بوده…

ادامه مطلب

محاسبات زمینه آگاه چیست ؟

مسعود معاونی 0 0

با پیشرفت اینترنت اشیاء(IoT) و اینترنت همه چیز(IoE) چالش های جدیدی در زمینه محاسبات شکل گرفته است . با توجه به گستردگی شبکه در اینترنت اشیاء ، انجام محاسبات سریع…

ادامه مطلب