برچسب زده شده با : اینترنت اشیاء پزشکی یا IoMT
چرا اینترنت اشیاء پزشکی (IoMT) در آینده بهداشت و درمان دارای اهمیت است ؟

اینترنت اشیاء پزشکی (Internet of Medical Things) یک تکنولوژی حیرت انگیز می باشد که پتانسیل زیادی در صنعت بهداشت و درمان خواهد داشت و ظرفیت ایجاد یک انقلاب بزرگ را دارد و می تواند در درمان و تشخیص بهتر بیماری ها موثر باشد . هم چنین بهره وری و اطمینان به تجهیزات پزشکی را افزایش […]

مهندس مسعود معاونی | آموزشی، تحلیلی،کارآفرینی،فناوری