برای بستن ESC را بزنید

امنیت اینترنت اشیاء

مقدمه ای بر امنیت اینترنت اشیاء

مسعود معاونی 0 0

زمان مطالعه تقریبی: ۷ دقیقه پیدایش اینترنت اشیا در سال ۱۹۶۶ بود که Karl Steinbuch پیشگام علوم کامپیوتری در آلمان عنوان کرد : “در کمتر از چند دهه آینده ، کامپیوترها بیش از هر محصول صنعتی…

ادامه مطلب