برچسب زده شده با : امنیت ، رمزنگاری، کارت های اعتباری
امنیت آری یا نه !!!

نیت واقعی او صرفا اثبات برتری هوش و خرد انسان در برابر ماشین و شاید فقط یک تفریح بی­مزه علمی بود، ولی شروعی بر خسارات مالی و معنوی برای سیستم­های کامپیوتری و جامعه­ای بود که روز به روز بیشتر زندگی خود را به چنین سیستم­هایی وابسته می­دید.

مهندس مسعود معاونی | آموزشی، تحلیلی،کارآفرینی،فناوری