برای بستن ESC را بزنید

اصول بازاریابی

ارائه تخفیف چه تاثیری بر یک بازاریابی دارد ؟

مسعود معاونی 0 0

زمان مطالعه تقریبی: ۴ دقیقه امروزه بسیاری از کسب و کارها به دنبال ارائه تخفیف می باشند . هدف آنها از تخفیف جذب بیشتر مشتری و شکست رقبا می باشد . اما باید توجه کرد که تا چه مقدار و تا چه زمانی تخفیف بدهیم . تخفیف بسیاری مواقع مانند یک شمشمیر دو لبه عمل می کند.

ادامه مطلب