برچسب زده شده با : استاندارد IEEE 802.15.4
معماری بی سیم Zigbee

امروزه در دنیای ارتباطات ، استانداردهای ارتباطی متفاوت و باسرعت بالایی در دسترس هستند . اما هیچ کدام از این استانداردها تمامی نیازها را مرتفع نمی سازند . استانداردهای ارتباطی با سرعت بالا ، نیاز به زمان کم و مصرف انرژی محدود دارند و باید بتوانند در باندهای با پهنای کم نیز فعالیت نمایند . […]

مهندس مسعود معاونی | آموزشی، تحلیلی،کارآفرینی،فناوری