برچسب زده شده با : استارت آپ
استارت آپ چیست ؟

استارت آپ   اصطلاح استارت آپ در چند سال گذشته دامنه استفاده گسترده ای یافته است و از آن برای توجیح پذیری طرح های سرمایه گذاری در سطح گسترده ای استفاده می شود . اما واقعا یک طرح استارت آپی در پی راه اندازی چه چیزی است ؟ یک طرح استارت آپ به دنبال حل […]

مهندس مسعود معاونی | آموزشی، تحلیلی،کارآفرینی،فناوری