برچسب زده شده با : اداره کردن امور
من یک استراتژیست هستم ؟؟؟

مفایم اولیه افرادی که مسئول موفقیت و یا شکست یک بنگاه تجاری می باشند را استراتژیست می نامند . استراتژیست ها در سازمان های مختلف عناوین شغلی گوناگونی دارند به عنوان مثال مدیر عامل ، رئیس ، مالک ، رئیس هیئت مدیره ، مدیر اجرایی ، رئیس دانشگاه ، کار آفرین و… استراتژیست ها سه […]

مهندس مسعود معاونی | آموزشی، تحلیلی،کارآفرینی،فناوری