برچسب زده شده با : احراز هویت و حریم خصوصی
ارائه علمی در مورد امنیت در SDN

احراز هویت و حفاظت از حریم خصوصی در ۵G Het Net ها با استفاده از شبکه نرم افزاری تعریف شده  با کلیک بر روی جهت نما بین اسلاید ها حرکت کنید .   گردآورنده : مسعود معاونی  

مهندس مسعود معاونی | آموزشی، تحلیلی،کارآفرینی،فناوری