وب سایت آموزشی ، تحقیقاتی


به نام خدا

من مسعود معاونی هستم دارای دانشنامه کارشناسی کامپیوتر در گرایش نرم افزار هستم وهم اکنون در مقطع ارشد در رشته امنیت اطلاعات مشغول به تحصیل هستم .

اطلاعات بیشتر ......


مفاهیمی مرتبط با شبکه SDNو مباحث احراز هویتی »

RADIUS Server

RADIUS Server

Open BSD

Open BSD

hostapd

hostapd