وب سایت آموزشی ، تحقیقاتی


به نام خدا

من مسعود معاونی هستم دارای دانشنامه کارشناسی کامپیوتر در گرایش نرم افزار هستم وهم اکنون در مقطع ارشد در رشته امنیت اطلاعات مشغول به تحصیل هستم .

اطلاعات بیشتر ......


« مفاهیمی مرتبط با شبکه SDNو مباحث احراز هویتی

RADIUS Server

RADIUS Server

Open BSD

Open BSD

hostapd

hostapd

your ad here

نظری بدهید