وب سایت آموزشی ، تحقیقاتی

moaveni

به نام خدا

من مسعود معاونی هستم دارای دانشنامه کارشناسی کامپیوتر در گرایش نرم افزار هستم وهم اکنون در مقطع ارشد در رشته امنیت اطلاعات مشغول به تحصیل هستم .

اطلاعات بیشتر ......


« مفاهیمی مرتبط با شبکه SDNو مباحث احراز هویتی

RADIUS Server

RADIUS Server

Open BSD

Open BSD

hostapd

hostapd

your ad here

نظری بدهید