سامانه تحقیقات - آموزش Posts

حملات مطرح در پروتکل های امنیتی : حمله شماره ۱ : حمله سرقت تایید کننده یا حمله خودی : (Stolen verifier attack OR Insider attack) : در اغلب احراز هویت های مبتنی بر رمز عبور ، سرور اطلاعات مشتریان را در پایگاه داده خود ذخیره می کند (مانند کلمه عبور ، اطلاعات بیومتریک و…) و این کار به هدف احراز هویت مشتری بوسیله تایید کننده (verifier ) صورت می پذیرد . بنابراین سرور می تواند ، همواره هدف اولیه حمله کننده باشد . زیرا حمله کننده می تواند به راحتی اطلاعات حساسی از کاربران را به دست آورد . در مجموع در این حمله یک هکر تلاش می کند سرور را هک کرده و به استخراج اطلاعات مشتری از پایگاه سرور بپردازد و از آن اطلاعات با جازدن خود به جای کاربران سواستفاده کند . حمله شماره ۲ : حمله حدس زدن رمز عبور : (Password guessing attack): در این…

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.