1

کوبیت چیست ؟

کوبیت چیست ؟

یک کوبیت یک بیت کوانتومی است .

همانطور که یک بیت پایه محاسباتی اطلاعات در یک کامپیوتر کلاسیک می باشد ، کوبیت پایه محاسباتی اطلاعات دریک کامپیوتر کوانتومی خواهد بود .

دریک کامپیوتر کوانتومی به جای استفاده از ترانزیستورهای مرسوم در کامپیوترهای کلاسیک ، از ذرات عناصر فیزیکی مانند الکترون ها یا فوتون ها استفاده می شود و با شارژ یا دی شارژ کردن آنها به کمک جریان الکتریسیته و یا نور لیزر مقادیر ۰ و ۱ را بر روی آنها قرار می دهند .هر کدام از این ذرات به عنوان یک کوبیت شناخته می شوند . طبیعت و رفتار این ذرات ، همانطور که در نظریه فیزیک کوانتوم بیان شده است پایه و اساس محاسبات کوانتومی می باشد .

مهمترین تفاوت یک کوبیت با بیت در نحوه ذخیره سازی داده ها می باشد بیت های معمولی مقدار ۰ یا ۱ را می توانند بپذیرند (دوحالتی) . این در حالی است که کوبیت ها می توانند همزمان مقادیر ۰ و ۱ را در اختیار بگیرند (چندحالته) .این ویژگی باعث امنیت بیشتر و امکان ذخیره سازی بیشتر در کامپیوترهای کوانتومی می شود .

دو ویژگی مهم کوانتوم عبارتند از برهم نهی (Superposition) و درهمریختگی (Entanglement).این دو ویژگی نهایت قدرت و سرعت را برای تکنولوژی های ایجاد شده بر پایه کوانتوم فراهم می آورد .

اطلاعات بیشتر در اینجا

دیدگاهی دارید؟

یک دیدگاه

  1. Pingback: توسعه اینترنت کوانتومی