1

نمودار رشد اینترنت اشیاء در صنایع مختلف

اینترنت اشیاء

از این نمودار استخراج می شود که اینترنت اشیاء در حوزه های خرده فروشی ، انرژی ، سرویس های اقتصادی و برون سپاری رشد چشمگیری داشته است و تنها در حوزه ساخت و ساز (املاک) دارای اُفت نسبی بوده است .

دیدگاهی دارید؟