1

فروش بیشتر در شرایط رکود اقتصادی

فروش بیشتر

۸۰ درصد از محصولات شما را تنها ۲۰ درصد از مشتری هایتان می خرند. بنابراین در شرایط رکود اقتصادی ، به جای جذب مشتری جدید از همان ۲۰ درصد مشتری وفادار به خود مراقبت کنید .

دیدگاهی دارید؟