0

شکست یا موفقیت های ما

شکست یا موفقیت

شکست یا موفقیت ، کادامیک شخصیت ما را خواهند ساخت ؟ باید دانست که پیروزی های زندگی و یا شکست هایی که در کسب و کار و رویدادهای روزانه مان برای ما اتفاق می افتد ، شخصیت ما را نخواهند ساخت . بلکه تنها شجاعت ما در مواجه با چالش ها و مشکلات است که می تواند شخصیت قوی و قابل اتکایی را برای ما بسازد .

باید دانست که اگر در زندگی روزمره مان چندین روز را بدون مشکل سپری کنیم ، حتما باید در اهدافمان به صورت جدّی بازنگری کنیم چرا که زندگی بدون چالش نشان دهنده یک زندگی بدون هدف و مُرده می باشد .

از دیگر سو باید بدانیم که شکست یا موفقیت یک اصطلاح نسبی می باشد . هر کسی با توجه به توانایی ها و ظرفیت های خود می تواند خود را موفق یا شکست خورده بداند . پس هرگز خود را درگیر قضاوت های عجولانه ونادرست مردم کوچه و بازار نکنیم .

اگر مطمئن هستیم که مسیری را که انتخاب کرده ایم درست است ، بایستی با حداکثر تلاش و پشتکار در آن راستا حرکت کنیم و هیچ مانعی نتواند جلوی ما را در رسیدن به اهدافمان بگیرد (البتهباید توجه داشت که این موضوع با مشورت کردن و دانستن نظر افراد متخصص و خبره فرق می کند ) .

خیلی از ما انسان ها از شکست های گذشته می ترسیم و معمولا کار یا فعالیتی را انجام نمی دهیم ، تنها به این علّت که ممکن است دوباره دچار شکست شویم . این بزرگترین اشتباه در زندگی هر کسی است زیرا باید بدانیم که شکست های زندگی مان بزرگترین تابلوهای راهنما در مسیر زندگی ما می باشند . نه تنها باید از شکست های خود تجربه بگیریم ، بلکه باید توصیه ها و تجارب شکست های دیگران را هم مدنظر قرار دهیم و سعی کنیم بهترین راهکارها را با خلاقیت و نوآوری بوجود آوریم .

شما برای این که بتوانید همیشه در مسیر موفقیت قرار گیرید بایستی یک مدل ذهنی برای خود ترسیم کنید . مدل ذهنی شما باید تمامی مراحل کاری شما را در بر گیرد و برای هر مشکلی مسیری مطمئن پیشنهاد دهد . برای آشنایی بیشتر با دمل ذهنی به این لینک مراجعه کنید .

نویسنده : مسعود معاونی

دیدگاهی دارید؟