1

استخراج کننده ارز دیجیتال یا ماینر کیست ؟

استخراج کننده ارز دیجیتال

در ارزهای دیجیتال یک ماینر (استخراج کننده ارز دیجیتال) می تواند یک کامپیوتر یا گروهی از کامپیوترها باشند که استخراج ارز دیجیتال را برعهده دارند و با استفاده از قدرت پردازشی CPU و کارت گرافیکی به استخراج ارز می پردازند . برای دیدن تصویر با سایز بزرگ بر روی آن کلیک کنید .

دیدگاهی دارید؟