1

آمازون شرکت یک تریلیون دلاری !!!

آمازون یک شرکت تریلیون دلاری !

آمازون بعد از اپل به دومین شرکت تریلیون دلاری جهان در حوزه تکنولوژیکی تبدیل گردید !!!

دیدگاهی دارید؟