برای بستن ESC را بزنید

تحقیقات

ارائه تحقیقات جدید و کامل

طراحی یک طرح احراز هویت امن مبتنی بر بیومتریک در چندسرورهای ابری (saru kumari 2016-2017)

مسعود معاونی 0 0

عنوان : احراز هویت در اینترنت اشیا Design of a Provably Secure Biometrics-based Multi-cloud-server Authentication Scheme (طراحی یک طرح احراز هویت امن مبتنی بر بیومتریک در چند سرور ابری) چکیده…

ادامه مطلب