برای بستن ESC را بزنید

تحقیقات

ارائه تحقیقات جدید و کامل

طراحی یک طرح احراز هویت امن مبتنی بر بیومتریک در چندسرورهای ابری (saru kumari 2016-2017)

مسعود معاونی 0 0

زمان مطالعه تقریبی: ۲۳ دقیقه عنوان : احراز هویت در اینترنت اشیا Design of a Provably Secure Biometrics-based Multi-cloud-server Authentication Scheme (طراحی یک طرح احراز هویت امن مبتنی بر بیومتریک در چند سرور ابری) چکیده…

ادامه مطلب

A LightWeight Anonymous Mutual authentication With Key Agreement Protocol On Ecc 2017 by wei Zhang

مسعود معاونی 0 0

زمان مطالعه تقریبی: ۲۷ دقیقه یک پروتکل توافق کلید با احراز هویت  دوجانبه سبک وزن به وسیله رمزنگاری منحنی بیضوی چکیده : اخیرا Goutham و همکاران یک طرح توافق کلید Id base براساس رمزنگاری منحنی…

ادامه مطلب