دسته: تحقیقات
دیکشنری حملات در رمزنگاری

حملات مطرح در سیستم های رمزنگاری : در این پست قصد داریم به معرفی حملات مطرح در سیستم های رمزنگاری و پروتکل های امنیتی بپردازیم . این پست در حقیقت یک دیکشنری آنلاین از انواع حملات رمزنگاری می باشد . شما هم می توانید در بخش کامنت های این پست در تکمیل این دیکشنری به […]

طراحی یک طرح احراز هویت امن  مبتنی بر بیومتریک در چندسرورهای ابری (saru kumari 2016-2017)

دانلود مقاله اصلی :kumari2017 عنوان : Design of a Provably Secure Biometrics-based Multi-cloud-server Authentication Scheme (طراحی یک طرح احراز هویت امن مبتنی بر بیومتریک در چند سرور ابری) چکیده : Big data و Cloud of Things دو موضوع داغ در جامعه تحقیقاتی هستند چرا که چالش های مهمی در این زمینه وجود دارد که عبارت […]

A LightWeight Anonymous Mutual authentication With Key Agreement Protocol On Ecc 2017 by wei Zhang

دانلود مقاله اصلی : ICESS.2017.234_f1a31af7a044aab275346ea0ee676c74   عنوان : یک پروتکل توافق کلید با احراز هویت  دوجانبه سبک وزن به وسیله رمزنگاری منحنی بیضوی چکیده : اخیرا Goutham و همکاران یک طرح توافق کلید Id base براساس رمزنگاری منحنی بیضوی ارائه کردند که مناسب محیط های کلاینت – سرور می باشد . در این طرح یک […]

مهندس مسعود معاونی | آموزشی، تحلیلی،کارآفرینی،فناوری