برای بستن ESC را بزنید

تبلیغات

تبلیغات و کسب و کارهای نوپا

زمان مطالعه تقریبی: ۶ دقیقه تبلیغ یا همان تبلیغات (Advertising) را به عنوان کوششی برای برقراری ارتباط متقاعدکننده با دیگران عنوان می‌کنند. هدف از تبلیغات، عرضه و ترویج یک ایده از طریق پیامی است که در درون تبلیغ نهفته است.

ادامه مطلب