برای بستن ESC را بزنید

دسته‌بندی نشده

بازاریابی آمیخته و آشنایی با Pهای بازاریابی

زمان مطالعه تقریبی: ۹ دقیقه Pهای بازاریابی نشان دهنده اجزای تشکیل دهنده یک برنامه مارکتینگ می‌باشند و هرکسی طوری آن‌ها را زراحی می‌کند به همین دلیل دارای تعداد متفاوتی می‌باشند.

ادامه مطلب

شیوه‌های اقناع در تبلیغات

زمان مطالعه تقریبی: ۶ دقیقه اقناع یا متقاعدسازی در تبلیغات(Persuasion in advertising) مجموعه‌ایی از تلاش‌ها برای تغییر باورها، نگرش‌ها و رفتار آنسان‌ها به منظور پذیرش یک موضوع می‌باشد. اقناع تاثیر زیادی بر روی باورپذیری یک تبلیغ دارد. در درون هر تبلیغی پیامی نهفته است که برای پذیرش آن پیام توسط کاربران نیاز است ابتدا مخاطب متقاعد شود که تبلیغ رویکرد مثبتی دارد و به دنبال حل مشکلی در او می‌باشد.

ادامه مطلب