ماه: اسفند ۱۳۹۵
مدیریت اطلاعات ؛ مفاهیم ، آموزش ، کاربردها

در این پست به دنبال تعریف مفاهیم اساسی در مدیریت اطلاعات می باشیم ، باید توجه داشت که از لحاظ نظری و مفهومی نمی توان برای مدیریت اطلاعات (Information Managment) IM معنا و تفسیر مشخصی را عنوان کرد . سه دلیل عمده برای این موضوع وجود دارد : الف ) تفاسیر متفاوتی از اصطلاح“مدیریت” وجود […]

مهندس مسعود معاونی | آموزشی، تحلیلی،کارآفرینی،فناوری