ماه: تیر ۱۳۹۵
جلوگیری از حمله تکرار در احراز هویت کربروس با استفاده از رمز سه گانه

چکیده : حمله تکرار از مسائل مهم و جدی در پروتکل های احراز هویت است .در این مقاله از یک روش بهبود یافته برای جلوگیری از حمله تکرار استفاده می کنیم .در این روش با استفاده از طرح رمز سه گانه ، سه کلمه عبور بر روی سرور احراز هویت ذخیره می شود و سرور […]

مهندس مسعود معاونی | آموزشی، تحلیلی،کارآفرینی،فناوری