ماه: بهمن ۱۳۹۴

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۷ / / اخبار

دوران جدید که به عصر اطلاعات و دانایی معروف شده است ، نوید بخش جهانی نو با شیوه های نوین به کارگیری اطلاعات و دانش است . حرف اول را در این دوران نوین فناوری اطلاعات می زند .به این معنی که اقتدار اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و علمی هر کشور متناسب با میزان تسلط و بهره گیری آن کشور از این فناوری خواهد بود…

ادامه مطلب ......تجارت الکترونیک