برای بستن ESC را بزنید

چگونه کلمات کلیدی طلایی خود را بیابیم ؟

مسعود معاونی 0 0

زمان مطالعه تقریبی: ۸ دقیقه کلمات کلیدی می توانند نقش موثری را در سئو یک سایت داشته باشند . یکی از مهمترین کارهای یک تولید کننده محتوا شناسایی کلمات کلیدی طلایی می باشد .

ادامه مطلب

جدیدترین الگوریتم اینستاگرام

مسعود معاونی 0 0

زمان مطالعه تقریبی: ۵ دقیقه الگوریتم اینستاگرام تغییر کرد تا کار دیجیتال مارکترها مشکل تر از قبل شود . درست زمانی که تصور می کنیم تمامی جزئیات یک الگوریتم را دریافته ایم و می توانیم…

ادامه مطلب

اشتباهات رایج در بازاریابی محتوا

مسعود معاونی 0 0

زمان مطالعه تقریبی: ۸ دقیقه در سالیان اخیر محتوا اهمیت خاصی را پیدا کرده است . به همین دلیل تمامی صنایع به دنبال اجرای بازاریابی محتوا می باشند . اما اشتباهات مهلک در این بازاریابی باعث گردیده است که نتایج معکوسی از این نوع بازاریابی گرفته شود .

ادامه مطلب