برای بستن ESC را بزنید

نگاهی به امنیت در شبکه های خصوصی مجازی(VPN)

مسعود معاونی 0 0

استفاده از تجهیزات سیّار گوناگون در شبکه های ارتباطی باعث کاهش فاصله ها شده است و از طرفی باعث افزایش مخاطرات گردیده است . سازمان هایی که داده هایی را…

ادامه مطلب

معرفی Bio hashing در سیستم های بیومتریک

مسعود معاونی 0 0

با توسعه تکنولوژی سیستم های احرازهویت اتوماتیک ، در بسیاری از کاربردها نظیر کنترل دسترسی ، تجارت الکترونیک ، دسترسی به نرم افزارها و سخت افزارها و حفاظت از محیط…

ادامه مطلب